Szkolenie e-learning_4:Rada nadzorcza w procesie oceny sprawozdań finansowych. Komitet audytu