Szkolenie stacjonarne_7: Odpowiedzialność członków RN. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i RN (D & O)